SK SK
MENU

KONTAKTY
imageVelm s.r.o,
Nová Bystrica 023 05
image+421-905-594640
+421-41-4397293
imagevelm@stonline.sk
RÝCHLE ODKAZY

História

Spoločnosť VELM, spol. s r.o. vnikla roku 1994 ako drevospracujúca spoločnosť na výrobu dreveného záhradného nábytku (drevené lavice, stoly, kreslá, pieskoviská, pergoly) a posteľných roštov. Svoju produkciu vyvážala do okolitých štátov Rakúska, Čiech, Nemecka i Holandska. Podnikateľskú činnosť vykonávala v prenajatých priestoroch PD Stará Bystrica v prevádzke Pridružená drevárska výroba Vychylovka.

V roku 1999 spoločnosť podstúpila prvú vážnejšiu zmenu výrobného programu a začala sa orientovať na domáci trh. Svoj výrobný program založila na výrobe špárovky a lepených hranolov, ktoré dodávala na spracovanie ďalším nábytkárskym podnikom ako Ekoltech Fiľakovo, EVER Žilina a SWEDWOOD Liptovský Mikuláš. Svoju výrobu začala realizovať v ďalšom stredisku PD Stará Bystrica, ktoré sa nachádzalo v Novej Bystrici cca 6 km vzdialeného od prevádzky vo Vychylovke. V tom čase spoločnosť rozšírila svoje aktivity o piliarsku činnosť prostredníctvom ktorej zabezpečila svoju materiálovú sebestačnosť pre potreby výroby špárovky a lepených hranolov.

V roku 2000 dochádza k odkúpeniu spomínaných prevádzkových priestorov spoločnosťou VELM, spol.s r.o. od ROD Stará Bystrica (nástupca po PD Stará Bystrica) do majetku spoločnosti. Uvedené stredisko pozostávalo zo štyroch hál. V tomto roku spoločnosť rozširuje svoj predmet podnikania o stavebnú činnosť a začína realizovať stavby chatiek z dreva.

V roku 2002 dochádza k ďalšej zmene výrobného programu drevovýroby, ktorý je vyvolaný stagnáciou trhu a nedostatkom drevnej hmoty vyhovujúcich kvalitatívnych parametrov pre výrobu špárovky a lepených hranolov. Spoločnosť po analýze situácie na trhu a možnosťami materiálového zabezpečenia výroby dospela k rozhodnutiu o prechode na výrobu parketových stredov. Výroba parketových jadier je ťažiskom výrobného programu spoločnosti VELM, spol. s r.o. doteraz.

Spoločnosť sa zaoberá aj stavebnou činnosťou, realizovala výstavbu niekoľkokých bytoviek v regióne ako i výstavbu individuálnych stavieb pre rekreačné účely. Spoločnosť taktiež spolupracovala ako subkontraktor pri výstavbe preložky cesty Nová Bystrica-Oravská Lesná